Ga naar de inhoud

Cito-toets groep 6 oefenen

Eenmaal in groep 6 maken kinderen twee keer per jaar de Cito Leerling in Beeld voor groep 6. Deze toets is erg belangrijk. Wil jij weten wat de inhoud is van de LiB-toets in groep 6, wat de score betekent en hoe je je kind goed voor kunt bereiden? Lees dan snel dit artikel.

Leerling in Beeld voor groep 6

Nadat kinderen de Cito Leerling in Beeld van groep 5 hebben gemaakt, staat in groep 6 de toets wederom op het programma. Ook ditmaal gaat het over de drie hoofddomeinen, namelijk:

 • Lezen
 • Rekenen
 • Taalverzorging

De M6-toets wordt afgenomen in januari en de E6-toets volgt in de maanden mei en juni (afhankelijk van het schooljaar). Gedurende enkele ochtenden buigen de kinderen zich over allerlei vragen over lesstof die ze tot dan toe hebben geleerd.

De score van de Leerling in Beeld-toets is erg belangrijk voor de leerkracht. Op basis daarvan worden namelijk plannen gemaakt voor de rest van het schooljaar (M6) of het volgende schooljaar (E6).

Leerling in Beeld - Cito-toets groep 6 oefenen

Scores

De scores van de Leerling in Beeld-toets kunnen feitelijk drie zaken uitwijzen, te weten:

 1. Een kind scoort hoger dan gemiddeld
 2. Een kind scoort gemiddeld
 3. Een kind scoort lager dan gemiddeld

1 Een kind scoort hoger dan gemiddeld

Wanneer een kind op een of meerdere onderdelen hoger dan gemiddeld scoort, kan het worden uitgedaagd door extra materiaal. Vaak is dit materiaal binnen de vakken, zoals een plustaak of meerwerk, maar dat hoeft niet. Leerkrachten stemmen het plus- en meerwerk vaak af met de intern begeleider. Een individueel plan geeft zich in dit werk. Het zal met ouders besproken worden.

2 Een kind scoort gemiddeld

De meeste kinderen scoren gemiddeld. Op hen is het basisprogramma van toepassing en dat zal zo blijven. Kinderen die gemiddeld scoren worden doorgaans niet uitgedaagd en krijgen ook geen verlenging (tenzij ze op één vakgebied wel anders scoren dan gemiddeld).

3 Een kind scoort lager dan gemiddeld

Als een kind lager dan gemiddeld scoort, zal de leerkracht in actie komen. Vaak met een individueel handelingsplan, waarin wordt gekeken hoe het kind ondersteund kan worden. Bijvoorbeeld door de remedial teacher te laten werken met het kind, extra werk mee naar huis te geven of in de klas ruimte te bieden voor meer tijd en verlengde instructie.

Om uitval te voorkomen is het van belang dat een kind dat lager scoort goed begeleid wordt. Leerkrachten zitten hier doorgaans bovenop en stemmen de extra begeleiding ook af met ouders.

Inhoud van de toets

De Leerling in Beeld van groep 6 gaat, zoals gezegd, in op de hoofddomeinen taalverzorging, lezen en rekenen. Hieronder geven we je enkele voorbeelden van wat dat precies betekent voor de toetsen die je kind maakt.

Taalverzorging

 • Spelling van niet-werkwoorden (categoriewoorden)
 • Spelling van werkwoorden
 • Interpunctie en grammatica

Rekenen

 • Optellen en aftrekken tot en met 100.000
 • Vermenigvuldigen en delen
 • Rekenen met verhoudingstabellen
 • Rekenen met breuken en procenten
 • Rekenen met tijd, geld
 • Maten en gewichten

Lezen

 • Begrijpend en studerend lezen
 • Woordenschat

Cito-toets groep 6 oefenen

Wil jij de Cito-toets groep 6 met je kind oefenen? Veel ouders kiezen voor meer zekerheid door het aanschaffen van bijles. Dat is erg duur en niet nodig. Een goed oefenboek kun je het hele jaar gebruiken. Voordelen van dit extra oefenen zijn de volgende:

 • Als ouder grip houden op de schoolprestaties van je kind.
 • Op tijd achterstanden en uitval signaleren om in actie te kunnen komen.
 • Helpen waar dat nodig is.
 • Stress afnemen door te oefenen op de specifieke toetsen.
 • Bekend raken met de vraagstelling van Cito Leerling in Beeld.

Oefenboek voor groep 6

Speciaal voor leerlingen in groep 6 heeft www.libtoetsoefenen.nl een oefenboek samengesteld, in samenwerking met leerkrachten en andere professionals uit het onderwijsveld. In dit oefenboek zitten meer dan 700 unieke opgaven die dieper ingaan op alle lesstof die nodig is om de toetsen van groep 6 goed te maken. De opgaven wisselen in niveau, zodat ieder kind succes op doet. Kinderen leren van hun fouten en zullen de toetsen steeds sterker maken.

Voor de prijs van één tot twee uur bijles haal je het beste oefenboek voor de Leerling in Beeld-toets van groep 6 in huis.

Uitgebreid oefenen voor Leerling in Beeld groep 6

Klik op de link hieronder om “Uitgebreid oefenen voor Leerling in Beeld groep 6” aan te schaffen.

Succes en heel veel plezier met oefenen! Zit jouw kind al in groep 7? Lees dan ons artikel over de Cito-toets van groep 7 oefenen.