Ga naar de inhoud

Cito-toets groep 4 oefenen

Als je kind in groep 4 zit, maakt het twee keer per jaar een belangrijke toets: de Cito-toets van groep 4, ook wel Leerling in Beeld genoemd. Wil jij weten wat deze toets in groep 4 betekent en je kind goed voorbereiden? Lees dan snel verder.

Leerling in Beeld voor groep 4

Net als de Cito-toets in groep 3, richt ook de Cito-toets voor groep 4 zich op de volgende domeinen:

 • Taalverzorging
 • Rekenen
 • Lezen

De LiB-toets van groep 4 wordt afgenomen op twee momenten: eerst in januari (M4) en daarna in mei/ juni (E4).

Per toetsonderdeel maken de leerlingen in groep 4 meerdere opgaven. De score van de Cito-toets groep 4 wordt vervolgens door de leerkracht gebruikt om nieuwe groepsplannen of individuele plannen op te stellen.

Vaak wordt de score ook met ouders gedeeld.

Leerling in Beeld - Cito-toets groep 4 oefenen

Uitslag van de toets

Wanneer kinderen in groep 4 de Leerling in Beeld van Cito hebben gemaakt, rolt daar een score uit. Die toetsscore is erg belangrijk voor de leerkracht en verschilt van de scores uit methodetoetsen. Methodetoetsen gaan vooral over de korte termijn, terwijl Leerling in Beeld een half jaar van het onderwijs toetst.

Bij de uitslag kunnen drie zaken het geval zijn:

 1. De uitslag laat een groeiende lijn zien;
 2. De uitslag laat een gelijkblijvende lijn zien;
 3. De uitslag laat een dalende lijn zien.

1 Groeiende lijn

Als jouw kind goed scoort op de toetsen van Leerling in Beeld, zal de leerkracht dat zien in de scores. Een groeiende lijn betekent dat je kind de basisstof goed begrijpt en kan toepassen. In een individueel plan kan worden gekeken of je kind meerwerk aan kan, ook wel pluswerk genoemd. Je kind wordt dan, vaak binnen de lessen, meer uitgedaagd en geprikkeld.

2 Gelijkblijvende lijn

Bij een gelijkblijvende lijn bedoelen we een lijn die mee gaat op het gemiddelde van de groep. Er is dan dus wel sprake van groei, maar niet opvallend veel. Je kind komt dan lekker mee,  heeft geen extra uitdaging nodig en geen extra begeleiding.

3 Dalende lijn

Een dalende lijn op de Cito-toets in groep 4 is reden tot meer zorg. De leerkracht zal dan ook met jou als ouder bespreken wat de insteek gaat zijn. Misschien één op één begeleiding door de remedial teacher, extra instructie in de klas of verlengde instructie door de leerkracht zelf. Er zal worden  geanalyseerd op welke punten je kind uitvalt en hoe dat rechtgetrokken kan worden.  Hier kun je zelf ook een rol in spelen door samen naar huiswerk te kijken.

Inhoud van de toetsen

Wat houdt de Leerling in Beeld-toets van  groep 4 precies in? Hieronder geven we per vakgebied enkele voorbeelden van wat kinderen moeten laten zien.

Rekenen

 • Optellen en aftrekken tot en met 100;
 • Automatiseren tot en met 20;
 • Splitsen;
 • Contextsommen (verhaaltjessommen);
 • Meten en wegen;
 • Klokkijken met hele uren, halve uren, kwartieren;
 • Rekenen met tijd en geld.

Taalverzorging

 • Spelling van niet-werkwoorden (categoriewoorden), zoals:
  • Open lettergrepen;
  • Woorden met een stomme -e-;
  • Weetwoorden, zoals ij/ei en au/ou;
  • Woorden met clusters van medeklinkers, zoals -schr- en -mst-.

Lezen

 • Begrijpend lezen en woordenschat.

Cito-toets groep 4 oefenen

Omdat er veel van kinderen gevraagd wordt, kiezen veel ouders ervoor te gaan oefenen voor de Leerling in Beeld-toets. Ze doen dat vooral omdat de Leerling in Beeld-toetsen anders zijn dan de methodetoetsen en er best veel van afhangt.

Oefenen voor de toetsen kent dan ook de nodige voordelen: kinderen raken bekend met de vraagstelling, je kunt als ouder op tijd zien waar je kind nog extra begeleiding in nodig heeft, de stress voor de toets neemt af en je kind krijgt er meer zelfvertrouwen van.

Veel bijlesdocenten, leerkrachten en ouders gebruiken de uitgebreide oefenboeken van libtoetsoefenen.nl

Oefenboek voor groep 4

Het oefenboek “Uitgebreid oefenen voor Leerling in Beeld groep 4” bevat alles wat je nodig hebt om de beide toetsen van Cito Leerling in Beeld goed voor te bereiden. De opgaven zijn afwisselend in moeilijkheid, bevatten de stof die op de toetsen aan bod komt en zorgen ervoor dat kinderen leren van hun fouten. Voor ouders zijn de antwoorden bijgevoegd, zodat jullie samen kunnen nakijken.

Het oefenboek schaf je aan voor de prijs van één tot twee uur bijles, kun je het hele jaar door gebruiken en bevat alles wat op de Leerling in Beeld-toetsen  van  groep 4 aan bod komt. Niet voor niets zijn vele tevreden ouders je al voorgegaan.

Uitgebreid oefenen voor Leerling in Beeld groep 4.

Klik op de link hieronder om het boek aan te schaffen. Je wordt dan doorgestuurd naar de website www.boekenbestellen.nl.

Veel plezier en succes gewenst met oefenen voor de Leerling in Beeld-toets van groep 4. Zit jouw kind in groep 5? Lees dan snel over de Cito Leerling in Beeld groep 5.