Ga naar de inhoud

Cito-toets groep 3 oefenen

Zit jouw kind in groep 3? Dan maakt het dit jaar twee keer de Cito-toets Leerling in Beeld voor groep 3. Een belangrijke toets die zowel vaardigheden als ontwikkeling in kaart brengt. Wil jij je kind goed voorbereiden op deze toets? Lees dan snel verder.

Leerling in Beeld voor groep 3

Cito Leerling in Beeld toetst vanaf groep 3 tot en met groep 8. De toets Leerling in Beeld (LiB) voor groep 3 richt zich in het bijzonder op deze drie domeinen:

 • Lezen
 • Taalverzorging
 • Rekenen

De LiB van groep 3 wordt afgenomen in januari (M3) en mei (E3). Soms loopt dit door tot in juni.

Per onderdeel maakt een leerling een aantal toetsen. De uitslag van die toetsen kan door de leerkracht worden gebruikt om het onderwijs aan te passen op zowel klassikaal als individueel niveau.

Leerling in Beeld 
Cito-toets groep 3 oefenen
www.libtoetsoefenen.nl

Uitslag van de toets

Wanneer uit de uitslag blijkt dat de hele klas onvoldoende scoort op bijvoorbeeld het domein “tellen tot 20” binnen rekenen, kan dat aanleiding zijn om een groepsplan te maken. De leerkracht krijgt in het leerlingvolgsysteem van LiB handvatten om dat vorm te geven.

Ook kan het zijn dat één specifiek kind uitvalt. Daar kan dan een individueel plan op worden gezet, met als doel het kind er weer snel bij te trekken en verdere uitval of achterstanden te voorkomen.

Inhoud van de toetsen

De toetsen van Leerling in Beeld gaan dieper in op lezen, taalverzorging en rekenen. Wat komt je kind zoal tegen als hij of zij deze toetsen maakt?

 • Rekenen tot 10 met en zonder tientaloverschrijding.
 • Tellen en terugtellen van en naar 100.
 • Het oplossen van simpele rekenvraagstukken.
 • Ruimtelijk inzicht.
 • Beginnend klokkijken.
 • Optellen en aftrekken tot en met 20.
 • Begrijpend lezen van teksten.
 • Spelling van niet-werkwoorden (categoriewoorden).

Cito-toets groep 3 oefenen

Veel ouders kiezen ervoor om de Cito-toets van groep 3 met hun kind te oefenen. Ze doen dat omdat de toetsen anders zijn dan de methodetoetsen, kinderen vaak onzeker raken  van Cito-toetsen en om ervoor te zorgen dat kinderen het beste van zichzelf laten zien.

Oefenen kan geen kwaad en wordt ook door leerkrachten en bijlesdocenten gedaan. Zij willen immers ook dat kinderen een goed beeld van zichzelf geven tijdens een toets.

Oefenboek voor groep 3

Speciaal voor de Cito Leerling in Beeld-toets van groep 3 hebben we een oefenboek gemaakt. In dit oefenboek tref je honderden opgaven aan, die net zo zijn als op de echte toetsen. Daarmee kun jij je kind dus heel gericht voorbereiden op de belangrijkste toetsen van groep 3. Het oefenboek is het hele jaar te gebruiken. Je kan er zelf voor kiezen of je elke week wat behandelt, elk vak behandelt, of slechts rondom de toetsen zelf.

Uitgebreid oefenen voor Leerling in Beeld groep 3

Het oefenboek kent intussen vele tevreden gebruikers. Je vindt het oefenboek door op de link hieronder te klikken. Je gaat dan door naar de website Boekenbestellen.nl.

Veel succes en plezier gewenst met oefenen voor de LiB-toets van groep 3. Zit je kind in groep 4? Lees dan ons artikel over de Cito Leerling in Beeld groep 4.