Ga naar de inhoud

Cito-toets groep 8 oefenen

In groep 8 worden, anders dan in de voorgaande groepen, twee verschillende toetsen afgenomen: de Cito Leerling in Beeld B8 en de Doorstroomtoets. Deze laatste toets is belangrijk voor de gang naar het voortgezet onderwijs. Heb jij een kind in groep 8, wil jij weten wat de Cito-toetsen dit jaar betekenen en wil je je kind goed voorbereiden? Lees dan snel verder.

Leerling in Beeld voor groep 8

In groep 7 werd de Cito Leerling in Beeld voor groep 7 twee keer afgenomen. De scores hiervan telden mee in het schooladvies. In  groep 8 vindt er nog één Leerling in Beeld-afname plaats. Het gaat wel om dezelfde vakgebieden als in groep 7, dus om:

 • Rekenen
 • Lezen
 • Taalverzorging

De LiB-toets van  groep 8 wordt afgenomen aan het begin van groep 8 en wordt de B8-toets genoemd. De afname is in november. Het is het laatste officiële moment dat meetelt voor het schooladvies.

De Leerling in Beeld van Cito wordt in de ochtenden afgenomen. Leerlingen maken dan allerlei opdrachten over de lesstof die ze moeten kennen.

Leerling in Beeld - Cito-toets groep 8 oefenen

Doorstroomtoets groep 8

Het tweede toetsmoment van groep 8 betreft de Doorstroomtoets. Deze sluit aan bij de Leerling in Beeld-toetsen en heeft tot doel een eindscore te bepalen. Dat klinkt misschien  heftiger dan het is, want het schooladvies is al afgegeven.

Toch kan de score van de Doorstroomtoets het schooladvies in positieve zin beïnvloeden. Wanneer kinderen de Doorstroomtoets hoger scoren dan het schooladvies, kan het aangepast worden naar boven.

Scores in groep 8

In groep 8 zijn de scores van alle voorafgaande Cito Leerling in Beeld-toetsen én de score van de Doorstroomtoets van belang. Bij de Leerling in Beeld-toets van groep 8 kan het volgende het geval zijn:

 • Een kind scoort hoger dan het gemiddelde
 • Een kind scoort gemiddeld
 • Een kind scoort lager dan het gemiddelde

Een kind scoort boven het gemiddelde

Wanneer een kind in groep 8 boven het gemiddelde scoort – en dit is vaker gebeurd – kan het kind meerwerk en pluswerk krijgen. Dit hoeft echter niet. In groep 8 ligt de focus minder op de toekomst, omdat in februari alweer de Doorstroomtoets gemaakt wordt.

Een kind scoort gemiddeld

Indien de scores overeenkomen met het schooladvies, zal een gemiddelde score weinig overhoop halen. Kinderen die gemiddeld scoren komen lekker mee met de lesstof.

Een kind scoort onder het gemiddelde

Een score onder het gemiddelde leidt in andere groepen tot extra interventies, zoals remedial teaching, verlengde instructie en huiswerk. In groep 8 is dat echter zeer de vraag. Indien een kind pas in groep 8 onder het gemiddelde begint te scoren, zal de leerling mogelijk heviger begeleid worden tot aan de Doorstroomtoets. Wanneer de scores altijd onder het gemiddelde waren – en in groep 8 weer – zal de lijn worden doorgezet zoals die eerder is bepaald.

Schooladvies

Het schooladvies in groep 8 wordt meestal al in groep 7 gegeven als voorlopig advies en in groep 8 (rond november/ december) definitief gemaakt. Het schooladvies wordt gebaseerd op de volgende pijlers:

 • Scores van Cito Leerling in Beeld tot en met groep 7;
 • Score van de Cito Leerling in Beeld B8 (afname in november);
 • Werk- en luisterhouding van het kind.

Grofweg kan het volgende worden aangehouden bij de advisering van een leerling naar het voortgezet onderwijs:

 • Overwegend I-scores op Leerling in Beeld: vwo (atheneum of gymnasium)
 • Overwegend II-scores op LiB-toetsen: havo
 • Overwegend III-scores op LiB-toetsen: vmbo-tl (mavo)
 • Overwegend IV-scores op LiB-toetsen: vmbo kader, vmbo basis
 • Overwegend V-score op LiB-toetsen: vmbo-basis of praktijkonderwijs

Het hangt echter heel erg af van het kind, de toets waarop gescoord wordt (een I voor rekenen telt zwaarder dan een I voor spelling) en de werkhouding van het kind.

Inhoud van de toetsen

De Leerling in Beeld van groep 8 gaat wederom over de domeinen lezen, rekenen en taalverzorging. Hieronder per domein enkele voorbeelden.

Lezen

 • Begrijpend/ studerend lezen
 • Woordenschat

Rekenen

 • Optellen en aftrekken tot en met 10.000.000
 • Vermenigvuldigen en delen met grote getallen
 • Rekenen met breuken, procenten en verhoudingen
 • Rekenen met kommagetallen
 • Tijd en geld
 • Het metrieke stelsel
 • Ruimtelijk inzicht

Taalverzorging

 • Spellen van werkwoorden
 • Spellen van categoriewoorden
 • Interpunctie
 • Grammatica

Bij de Doorstroomtoets komen bovengenoemde onderdelen ook allemaal aan bod. Er is dan echter meer onderscheid in vakgebieden, zoals begrijpend lezen, woordenschat, spelling (dictee) en rekenen-wiskunde.

Cito-toets groep 8 oefenen

Steeds meer ouders kiezen ervoor de Cito-toets van groep 8 met hun kind te oefenen. Wil jij dat ook? Dan heb je goed oefenmateriaal nodig. Dit kan zeer zinvol zijn. De voordelen van oefenen voor de Leerling in Beeld en Doorstroomtoets zetten we voor je op een rijtje:

 • Je houdt controle op de ontwikkeling van je kind.
 • Je kan zien waar hiaten liggen en extra oefenen om die te verbeteren.
 • Op tijd oefenen helpt je achterstanden te voorkomen en in te lopen.
 • Met oefenen ontdek je ook waarop je kind uitvalt.
 • Je kunt doelgericht oefenen voor de Leerling in Beeld-toets van november.
 • Je kunt doelgericht oefenen voor de Doorstroomtoets in februari.
 • Kinderen die oefenen hebben minder stress.
 • Door te oefenen krijgen kinderen meer zelfvertrouwen.

Oefenboek voor groep 8

Speciaal voor kinderen die de laatste Leerling in Beeld én de Doorstroomtoets maken, heeft www.libtoetsoefenen.nl een boek samengesteld. Het oefenboek is gemaakt door leerkrachten en andere professionals in het onderwijs. Het telt meer dan 700 unieke opgaven en is bedoeld voor zowel de Cito Leerling in Beeld van groep 8 als de Doorstroomtoets.

De opgaven gaan over alles wat kinderen in groep 8 moeten leren. Het is dusdanig opgebouwd dat kinderen moeilijke opgaven afwisselen met makkelijke opgaven en zo ook successen opdoen als ze het nog lastig vinden.

Bereid je kind goed voor en haal het oefenboek voor groep 8 in huis, voor de prijs van slechts één tot twee uur bijles. Het oefenboek is het hele jaar te gebruiken. Twee tot drie dagen in de week zo’n kwartiertje oefenen leidt al tot resultaat.

Uitgebreid oefenen voor Leerling in Beeld groep 8

Klik op de link hieronder om “Uitgebreid oefenen voor Leerling in Beeld groep 8” aan te schaffen.

Succes en heel veel plezier met oefenen! Zit jouw kind nog lang niet in groep 8 en begint het net aan school? Lees dan ons artikel over Cito Leerling in Beeld voor groep 3.