Ga naar de inhoud

Cito-toets groep 5 oefenen

Zit jouw kind in groep 5? Dan maakt  het dit jaar twee belangrijke toetsen: Cito Leerling in Beeld voor groep 5. Benieuwd wat deze toetsen betekenen, waar ze voor dienen en hoe jij je kind er goed op voor kunt bereiden? Lees dan snel verder.

Leerling in Beeld voor groep 5

Net als de Cito Leerling in Beeld van groep 4, richt ook de toets van groep 5 zich op de drie hoofddomeinen van het basisonderwijs, te weten:

 • Rekenen
 • Taalverzorging
 • Lezen

De eerste Leerling in Beeld-toets wordt in januari afgenomen (M5). De tweede toets in mei of juni (E5).

Per domein maken de leerlingen meerdere toetsen. Uit deze toetsen komt een score. Die score is voor de leerkracht van  groot belang. Vaak wordt de score ook met ouders gedeeld. Zo niet, dan kun je hier naar vragen.

Leerling in Beeld - Cito-toets groep 5 oefenen

Score

De score van de Leerling in Beeld-toets van groep 5 kan drie kanten opgaan, namelijk:

Een hogere groei dan gemiddeld

De leerling die hoger scoort dat gemiddeld en een hogere groei dan gemiddeld laat zien, zou kunnen worden uitgedaagd met extra materiaal. De leerkracht maakt hier dan een individueel plan voor (soms geclusterd aan andere leerlingen, die ook hoger scoren dan  gemiddeld).

Gemiddelde groei

Deze leerling komt lekker mee met het basisaanbod van de klas en hoeft niet uitgedaagd te worden. Ook scoort deze leerling niet lager dan gemiddeld en hoeft deze niet in een verlengde arrangement. Deze leerling krijgt geen eigen plan, maar doet gewoon mee met het basisaanbod.

Een lagere groei dan  gemiddeld (of achteruitgang)

Bij een lagere groei dan gemiddeld, of zelfs bij een achteruitgang, is het van belang dat een kind verlengde instructie en hulp op maat krijgt. Daarover zal de leerkracht ouders informeren. De hulp kan er divers uitzien: de remedial teacher kan ingeschakeld worden, er kan bijles worden geadviseerd of er kunnen werkbladen mee naar huis worden gegeven. Ook kan het zijn dat de leerkracht de lagere groei zelf oplost door in te zetten op een  verlengde instructie (dat is extra tijd om in de klas te leren).

Inhoud van de LiB-toets

Zoals gezegd worden er drie domeinen aangetipt bij de Leerling in Beeld van groep 5. Hieronder lichten we kort toe wat er onder andere getoetst wordt per domein.

Rekenen

 • Optellen en aftrekken tot en met 10.000;
 • Getalbegrip tot en met 10.000;
 • Rekenen met tijd en geld;
 • Meten en meetkunde;
 • Rekenen met breuken en decimalen;
 • Rekenen met verhoudingen.

Taalverzorging

 • Spelling van categoriewoorden (niet-werkwoorden);
 • Spelling van werkwoorden

Lezen

 • Begrijpend lezen en woordenschat

Cito-toets groep 5 oefenen

Wil jij de Cito-toets Leerling in Beeld van groep 5 oefenen met je kind? Steeds meer ouders kiezen ervoor zelf een vinger aan de pols te houden met oefenboeken voor de LiB-toetsen. Op die manier voorkomen ze uitval en achterstanden en zorgen ze ervoor dat hun kind de echte toetsen goed maakt.

Het oefenen van de toetsen levert dan ook een aantal voordelen op:

 • Controle op het schoolwerk (je ziet of je kind goed mee kan komen of nog extra hulp nodig heeft);
 • Tijdig opvangen van leerachterstanden en uitval;
 • Verder uitval voorkomen;
 • Bekendraken met de vraagstelling van Cito Leerling in Beeld;
 • Minder stress en meer zelfvertrouwen.

Oefenboek voor groep 5

Het oefenboek “Uitgebreid oefenen voor Leerling in Beeld groep 5” is een bestseller. Vele ouders hebben dit boek aangeschaft en gebruiken het door het hele jaar heen, om hun kind sterker te maken op alle onderdelen.

Het oefenboek bevat alle domeinen die op de Cito Leerling in Beeld van groep 5 aan bod komen. Het bevat bovendien wisselende opgaven, waardoor alle kinderen succeservaringen opdoen. Onbewust leren ze zo van hun fouten en worden ze ook echt sterker in de domeinen die ze moeten beheersen.

Leerkrachten en andere professionals hebben het beste oefenboek voor de LiB-toets groep 5 samengesteld. Je koopt het voor de prijs van één tot  twee uur bijles en hebt er het hele jaar profijt en voordeel van.

Uitgebreid oefenen voor Leerling in Beeld groep 5

Klik op de link hieronder om het boek te bestellen via de website www.boekenbestellen.nl.

Succes en veel plezier met oefenen gewenst! Zit jouw kind in  groep 6? Lees dan ons artikel over de Cito-toets in groep 6 oefenen.